HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAITìm kiếm địa điểm theo số nhà.
Bước 1:Nhập số nhà (có thể là số cũ hay số mới). Ví dụ "520 đồng khởi"
Giới thiệu Atlas
Bước 2: Bấm "Tìm kiếm"
Bước 3: Chọn kết quả tìm thấy, bấm "Phóng tới" để
Giới thiệu Atlas