HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAITìm không gian xung quanh đối tượng đang chọn theo bán kính nhất định (Có thể gõ bất cứ từ khóa nào để tìm kiếm, gồm có: tên đối tượng, địa chỉ, số nhà, v.v...) Ví dụ: Tìm 'Khách sạn' trong bán kính 1km xung quanh 'Khu du lịch Bửu Long"
Bước 1: Gõ từ khóa cần tìm, ví dụ "khu du lịch bửu long" và bấm nút "Tìm kiếm" hoặc bấm Enter, như hình sau:
Tìm kiếm thuộc tính
Bước 2: Chọn kết quả vừa tìm được
Bước 3: Bấm "Tìm xung quanh"
Bước 4: Nhập bán kính tìm kiếm
Bước 5: Bấm "Tìm"