HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAITìm đường đi ngắn nhất.
Bước 1:Vào menu "Chức năng Atlas" \ "Tìm đường đi ngắn nhất"
- Click lên bản đồ tại vị trí điểm xuất phát
- Click lên bản đồ tại vị trí điểm đích đến
Click chuột phải
Bước 2: Bấm để xem thông tin chi tiết chỉ dẫn đường đi
Bước 3: Bấm "Thêm điểm đến" để thêm vị trí dừng chân.