HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAIĐể thực hiện được các chức năng này thì người sử dụng phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cung cấp.
Bước 1: Vào menu "Hệ thống" chọn "Đăng nhập" như hình sau:
Thông tin
Bước 2: Chọn "Thêm mới thông tin" Hoặc "Chỉnh sửa, bổ sung thông tin" thì sẽ hiện lên danh sách các bảng dữ liệu thuộc chủ đề đang chọn, ví dụ ở đây đang chọn chủ đề "Giáo dục"
Thông tin
Bước 3: Tìm kiếm dữ liệu cần thêm/ sửa, thực hiện thêm/sửa thông tin sau đó bấm "Cập nhật" để lưu.
Thông tin