HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAIHiển thị thông tin mốc địa giới hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh
Bước 1:Vào "Danh mục bản đồ"\"Giới thiệu chung"\"Đồng Nai tổng quan"
Mốc hành chính
Bước 2:Chọn thông tin cần hiển thị theo như gợi ý sau
Mốc hành chính Mốc hành chính
Bước 3:Kết quả
Mốc hành chính
Bước 4:Có thể tìm kiếm trên kết quả hiển thị (Ví dụ đang hiển thị các tuyến địa giới xã trên toàn tỉnh Đồng Nai)
Mốc hành chính