HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAIKhai thác thể hiện các thông tin về du lịch: Các tuyến du lịch, điểm tham quan du lịch, tham quan ẩm thực, đặc sản ẩm thực
Bước 1:Chọn chủ đề Du lịch: Vào menu "Danh mục bản đồ"\"Các ngành kinh tế"\"Du lịch"
- Chọn "Tuyến du lịch"\ Chọn tuyến du lịch bất kỳ, ví dụ chọn "Tuyến Sông Đồng Nai"
Click chuột phải
- Chọn "Điểm du lịch"
Click chuột phải
- Chọn "Ẩm thực"
Click chuột phải