HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAIKhi muốn thực hiện các thao tác thêm mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong hệ thống thì người sử dụng bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp.
Vào menu "Hệ thống" chọn "Đăng nhập" như hình sau:
Đăng nhập
Giao diện đăng nhập như sau:
Đăng nhập
Người sử dụng nhập "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu" đã được cung cấp.
* Khi có nhu cầu thay đổi mật khẩu thì NSD vào menu "Hệ thống" chọn "Đổi mật khẩu" (xem hình dưới)
Đăng nhập