HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - ATLAS ĐỒNG NAICác công cụ tiện ích khác: Bật tắt lớp bản đồ, xem chú giải, bật tắt thanh công cụ điều kiển bản đồ, tìm kiếm xung quanh điểm hiện tại
Bước 1:Click phải chuột vào 1 điểm bất kì trên giao diện bản đồ
Click chuột phải
Bước 2:Chọn thông tin cần hiển thị theo như gợi ý sau
- 1: Tìm xung quanh
Click chuột phải
- 2: Bật thanh công cụ Điều kiển bản đồ
Click chuột phải
- 3: Bật tắt lớp bản đồ
Click chuột phải
- 4: Xem chú giải bản đồ
Click chuột phải